Рејтинг

Национални рејтинг стиче се на турнирима у организацији Првог српског шаховског савеза. Минимални национални рејтинг је 500 пеона. Стартни рејтинг за нове играче је:

Ванкатегорници 500 поена

IV категорија 600 поена

III категорија 700 поена

II категорија 800 поена

I категорија 900 поена

Титула МК 1000 поена

Играчи током обрачунавања рејтинга не могу имати мањи рејтинг од 500. На сваком турниру могу да се зараде рејтинг поени. Обрачун се врши месечно. На годишењм нивоу предвиђене су награде за најбоље рејтинговане играче по узрастима.