Чланство

Захтев (молба) за пријем у чланство Првог српског шаховског савеза подноси се у електронској форми (Име и презиме, има оца или мајке и датум рођења).

Уз захтев за пријем у чланство прилаже се фотографија члана.

У случају да је прихваћен захтев за чланство, подносилац захтева је дужан да уплати годишњу чланарину у року од 15 дана од дана пријема обавештења о пријему у чланство, у супротном се сматра да је одустао од чланства у Савезу. Права члана почињу да се остварују од дана уплате чланарине која за 2022. годину износи 1500 динара.

На такмичењима која Савез организује могу да учествују само чланови Савеза.