Постани члан Савеза у 2018.

Постани члан Првог српског шаховског савеза у 2018.

Захтев (молба) за пријем у чланство Првог српског шаховског савеза подноси се у писменој или електронској форми попуњавањем приступних података директно на сајту (на дну ове странице). Уз захтев за пријем у чланство прилажу се две фотографије члана (електронски једна, као за личну карту или пасош) и копија извода из матичне књиге рођених.

У случају да је прихваћен захтев за чланство, подносилац захтева је дужан да уплати годишњу чланарину у року од 15 дана од дана пријема обавештења о пријему у чланство, у супротном се сматра да је одустао од чланства у Савезу. Права члана се почињу остваривати од дана уплате чланарине која за 2018. годину износу 1000 динара.

На такмичењима која Савез организује могу учествовати само чланови Савеза, осим ако Савез процени да је добро да турнир буде отвореног типа, што ће јасно бити назначено у самом распису такмичења.

 Попуните приступницу директно на сајту:

  Приступница

  Ostavite odgovor

  Ваша мејл адреса неће бити објављена.

  Ime *
  E-pošta *
  Veb mesto